Rihanna + Eminem + Kanye West + Lil Wayne + Nicki Minaj + Drake = 22 canciones + 1